Velkommen til Barnehage- og SFO-portalen!


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud.
Les informasjonen om søknad nøye før du går videre.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over. Er du folkeregistrert i Vega kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Kontaktinformasjonen du registrerer vil ikke bli lagret om du ikke er innlogget. Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Vega kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage eller SFO.

Innlogging
Innlogging benyttes også for å se og svare på tilbud som mottas. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget.

Søke permisjon fra barnehageplassen
For å søke permisjon fra barnehageplassen må du være innlogget.

Si opp plass
For å si opp plassen, må du være innlogget. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.